ثبت نام در شرکت فولاد رایانه تصویراز اعداد 0-9 و حروف A-Z ,a-z و کاراکترهای (@،%،$،#) استفاده شود.
کلمه عبور خود را مجدداً در فیلد زیر تکرار کنید .