دانلود نرم افزار

نرم افزارهای مربوط به مدل های PV120 و PV130 و Sky TV

درایور ویندوز

دانلود مستقیم

نرم افزار Total Media 3.5

دانلود مستقیم

نرم افزار اندرویدی

دانلود مستقیم

نرم افزارهای مربوط به ستاپ باکس

فایل آپدیت ستاپ باکس پروویژن مدل IP1000

دانلود مستقیم

فایل آپدیت ستاپ باکس پروویژن مدل IP2000

دانلود مستقیم

فایل آپدیت ستاپ باکس پروویژن مدل 247Gold

دانلود مستقیم